.

.

Apr 23, 2014

පොලීසියේ කනා මුට්ටි බිඳිම - Wow what a Brave Police


Picture - Hiru Gossip

අපේ ටාට්ටා ඊයේ ගෙදල ආවේ මාලම ආඩම්බරයෙන්මි. එයා එහෙම එන්නේ, කාගෙන් හලි ජලාවක් හලි, පගාවක් හලි හම්බ උනොත් වන්නෙමු. ඒම දවතත, අම්මාද ටාට්ටාට බනින්නේ නැති වන්නේමි. නැත්නම් හැමදාම කාගෙන් හලි පිනත බීලා ඇවිත්, මෙතන මළ කලදලේ කියා අම්මා කීවෙමු. තාත්තාගේ හදු ගඳ ගහන පොකත් ඔක්කෝම ඇවිත්තුවත්, තල්ලි තිබුනේ නැති නිසා, අම්මා කොක්ක ඇද්දේමි. තමුතේ තතයක්වත් ගේන්නේ නැතිව අත වන වනා ඇවිල්ලා, ආතල් එකේ ඉන්නේ කොහොමද ඕයි කියා, අම්මා තාත්තාගෙන් ආදරයෙන් විමසුවෙමු. ටාට්ටා කිව්වේ, අද එකෙක්ත පැණි බේලෙන්න ඔළුවටම දුන්න නිතා, පට්ට ආතල් එකේ ඉන්නේ ඔයි කියා, එයා අම්මාට කීවෙහුය. ටාට්ටා අවුලුදු උත්තවේටත්, කනා මුට්ටිය කුඩු වෙන්නම දීලා තෑග්ග ගෙනාවේත්, පෙරේදා වන්නෙමු. මේ මුට්ටිය බින්දාට මොනවද ටාට්ටේ හම්බ උනේ කියා මම විමසා සිටියෙමු. ටාට්ටා කිව්වේ ඒවා දෙන්නේ පස්සෙ වෙලාවක ලොක්කාගේ අතින් කියා වෙමු.

අපේ ටාට්ටා වැඩ කලන්නේ පොලොස් දෙපාල්තමේන්තුවේය. එය සේවය කලන්නේ ජනතාවට වෙමි. අයියා දවතක් ඇහුවේ, ජනතාව කියන්නේ, ආන්ඩුවේ පොලිතික්කන්තයි මැලයන්තයිදයි කියලා වෙමි.අයියේ පොලිතික්කෝ කියන්නේ ළිඳේ ඉන්න තික්කෝ වගේ දාතියක්ද කියා, මම විමසුවෙමු. අයියා කිව්වේ, දැන් ඉන්න ගොදාක් උන් ඒ වගේ උන් තමයි කියලා වෙමි. අම්මා දවතක් බැන බැන ටාට්ටාගේ අන්දර් වෙයාර් එක හේදුවේ, මේ යක්කු මේවල කක්කි දාන්නේ, පොලිතීයේ තොයිලත් එකත පොලීතියේ බව්වොත් යන්නේ නැති නිතාදෝ කියලා වෙමිය. තීයා කිව්වේ නෑ බන් ඕකා අල නානතාල තාධූ ආපු තැන හිතියා මම ඊයේ ලෑ නිව්ස් වලත දැක්කා කියා කීවෙමු.

පොලෝතියේ අය, නානතාලා තාධුලාත ගාන්නේ නැත්තේ, තාධුලාට ගැහුවොත් අපායේ යන්න වෙන නිතාය කියා ආච්චි ලොබු කතෙන් හිනා වෙවී කීවෙමි. තීයා කියා සිටියේ.. නානතාලට ගැවුවොත්, අපේ එකාත වෙන්නේ වතරැක තාධු වගේ, හුලේ ලන් එකක්, ගේ වතේ හලි, පොලීතිය වතේ හලි වඩින්න වෙනවා කියලා කියා සිටියාය. වතලැක තාධූ පාදේසීය එක වතේ වැඩ්ඩ වැඩිල්ල දැකලා, අපේ ආත්ති දොත් මුදුනේ තබා තාධු තාධු කියා කීවෙමු.

එයා හිතලා තියෙන්නේ, සමන්තබද්ද තාධූ, පාතීහාලේ පානවා කියලා වෙමිය. එයාත ඇත් පේන්නේ නැති නිතා, කන්නාදි දෙකක් අලන් ඉල්ලුවාම අම්මා කිව්වේ පොලීත්පති තුමාතත් දෙකක් අලගෙන දුන්නොත් නලක් වෙනවාද කියාහුය. තීයා කීවේ ඔක්කොතම අලගෙන දුන්නත් පින් අත් වෙනවා කියලා වෙමි. අපේ ටාට්ටා යකාතවත් බය නැති කෙනෙක් වෙමි. එයා බය නීතීයට විතලයි කියා හැමදාම කියා සිටිමු. අක්කා කිව්වේ ටාට්ටා බය තාදුලාටයි තභාපතිලාටයි විතලයි කියලා කීවෙමි. ඇයි මෙයා නගලාතිපතිලාටත් බයයි කියා අයියා කීවෙමු.  ටාට්ටා කීයා තිටියේ නීතිය කියන්නේ ඒ ගොල්ලන්ත තමා කියලාය.

එහා ගෙදල අන්තල් ටාට්ටාගෙන් ඇහුවේ, මොකෝ මතන් අර නගලාදිපති පිත්තෝල අලගෙන එන කොත උඹලා බලාගෙන හිතියේ කියලා වෙමු. තාත්තා කීව්වේ, ගොදාක් කාලෙකින් අලි මෙහෙයුමක් බලල්ල හම්බ උනේ නැති නිතාත්, දැන් සෝ වලත් එන්නේ, ජාතක් කතා නිතාත්, එවාවල පයිත් නැති නිතාත්, ඉතා උද්යෝගයෙන් මෙන්ම, ඉතා නිරික්තනාත්මකව ඒ දිහා බලා උන්නෝය කියා කීවෙමු. අන්කල් කීවේ ෆිල්ම් වල නැති උනාට පයිට් ඔක්කෝම ටැලිවිසොන් එකේ රෑට පෙන්නනවා කියලා වෙමි.


අපේ ටාට්ටා දැන් ලෝ කොලේද් යනවා වෙමි. ඒ නීතිය ඉගෙන ගන්නට වන්නෙමු. එයාත ආස පොලීතියේ මාද්දිය ප්‍රකාතක වෙන්න කියා එයා නිතලම් කියා තිතියෙමු. ඉතින් ටාට්ටේ දැන් ඉන්න එක්කෙනා හලි තෝක්නේ එයා ලත්තනට කතා කලනවනේ, අනික නලුවෙක් වගේ කියා අක්කා කීවෙමු. අයියා කිව්වේ එයා නලුවෙක්ම තමා තිර පිටපත බලන්නේ නැතිව ලත්තනට කියනවා කියා කීවෝය. ටාට්ටලා පොලොතියේ කතා කලන්නේ, ඊටත් වඩා ලත්තන බාසාවක් නිසා, අම්මා මාව ආතාවතවත් තාත්තා වැඩ කලන තැනට අලගෙන යන්නේ නැති වන්නෝය.

මොන්තිසෝලියේ තීතල් ඇහුවේ තාත්තා කොහේද වැඩ කලන්නේ කියලාය. මම ඉතා ආඩම්බලයෙන් පොලීතියේ කියා කීවෙමු. එතකොට තාත්තා ඕ අයි සීද කියා, තිතල් විමසා සිටියෙමු. ඒ කව්ද කියා මම කියා සිටියෙහිය. ඒ කියන්නේ පොලීතියේ ලොකුම තෑල් කියා එයා කියා තිතියෙමු. එතකොත මම ඇහුවේ එයා අඳින්නේ මොකත්ත කියා වෙමු. එයා කිව්වේ කොත් එකත් ඇඳන්, කලු පතියක් කෝත් එකේ හලහට දාලා තරු දෙකක් උලේ ගහගෙන ඉන්න, හැමෝම තැලුත් ගහන එක්කෙනා කියලා කීවාහුය. මම කිව්වේ පොලීතියේ ළොකු තෑල් එයා නොව, අර ටී වී එකේ නිව්ත් වලට කොමඩි කතා කියන, ජාතික ඇඳුම ඇඳගත්ත කෙන කියා කීවෙමු. ඒ කෝමද බබෝ එහෙම වෙන්නේ කියා, තීතල් මගෙන් විමසා සිටියෙමි. අපේ තීතල් ගැන ඉතාමත් කනගාතුවත් පත් මම කිවේ, එයාත තීතල් කියපු එක්කෙන්නත්, තැලූත් ගහනවා කියා අබිමානෙන් කිය සිටියෙමු.

105 comments:

 1. පට්ට...පොඩි එකෝ අද උඹ ඉස්කොලේ යන්නේ නැතිය....

  ReplyDelete
  Replies
  1. දෙන්ගූ නිතා අපේ ඉත්කෝලේ වහලාය. ඒ පිළිබද අපේ පනාමය අපේ සවුක්ක ඇමති මාමාත පිලි නමා සිටියෙමි. මේ දවත් වල ඒ මමා දෙන්ගූ වලත විලිදු පන්තියක් ලියනවා වෙමු.

   Delete
 2. පොඞි එකෝ පරිස්සමෙන්, ඉක්කෝලේ යන්න සුදු වැන් වලට එහම නගිනවා නමෙියි

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපි ඉත්තෝලේ යන්නේත් අම්මා තොපින් යන්නේත් පොලෝතියේ ජිප්පුවේ නිතා වෑන් කුලියක් යන්නේ නැති වෙමු.

   Delete
 3. අම්මෝ මාතලන් අද නං පට්ට.... මේ වගේ ඒවට පසු වදනක් එකතු කරන්න තරං හැකියාවක් නැති වුණාට හිනා කකා කියෙව්ව....
  හීනි ටොක්කක් නෙව ඔළුවඅතගාලම ඇනල තියන්නෙ

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ ටාට්ටාට තොකු අනින්නේ අපේ අම්මා වෙමි. ටාට්ටා පොලීතියේදී තොකු ඇනපු කෙනෙක් ඇක්තිඩන්ට් වෝඩ් එකේ ඉන්නවා වෙමි.

   Delete
 4. ලියල තියෙන පොඩි එකාගෙ භාශා ශෛලිය නිසා කියවන්න ටිකක් අමාරු වුනත් හොඳට නෙළල තියෙනවා. මරු!

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාත් ඉගෙන ගෙන ලොතු මිනිහෙක් වෙලා පොලීතියත ගොත් අනාගතේ මාමාතත් ඕනා නම් නෙලන්නේ වෙන්නාහුය. අපේ ටාට්ටා සාහිත්තේ දන්නේ නැති වන්නෙමු. එයා දන්නේ තන්ත්කුත පමනක් වෙමි.

   Delete
  2. තන්ත්කුත ඕනෑ නෑත. වෙන ඉගන ගන්න ඕනෑත් නෑත. සිවුරක් දාගෙන පාලි ටිකක් සහ කුණුහරුප ගොඩක් ඉගෙන ගෙන ජාතියේ මුර දේවතාවෙක් වෙලා ඕනෑ එකෙකුට නෙලන්න පුලුවන්ය

   Delete
 5. නොදකින් කාලකන්නි හැත්ත. හැබෑටම මුන්ගේ පක්කලිකමේ සීමාව කොහෙද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. පත්තලිකම කීවේ මොකක්ත තීයේ....?

   Delete
  2. @ විතාලක තීයා වෙත.
   //නොදකින් කාලකන්නි හැත්ත. හැබෑටම මුන්ගේ පක්කලිකමේ සීමාව කොහෙද?//
   තීයේ ඔයිත වදා කාලකන්නි හැත්තක් රතුපත්වලදී අහිංතක අයියලා තුන් දෙනෙක්වම වෙදි තියලා පොලුවලින් තලලා මැරුවා. ඒ අයත් ඔය පොලීතියේ මාමලා වගේම කොල පාතයි, කොති පුල්ලි වගේ පාතකයි යුනිපෝං එකක් තමා ඇඳගන හිටියේ. ඒ අය අල කොහෙන් ආපු කාලකන්නි හැත්තක්ද දන්නෑ නේද තීයේ. තීයා එහෙම ඔය කාලකන්නි රත්තාවල් කලේ නෑ නේද මගෙ හොඳඳඳඳ තීයේ?????

   Delete
  3. සියාට අණ පොජ්ජ කියන එක හම්බ උනාම එ්ක පක්කිලි කම කියලා හිතිලා දෙපරන්ද අස්සේ අත්දෙක ගහගෙන ඉන්න තොට සී.ඕ තුමා කිව්වාළු බොල එච් පුතේ කොට කිව්ව වැඩේ කෙරේ නැත්තම් බල්ලෙක් වගේ වෙඩි තියනවා කියලා.
   සියලා කියලා දීපු විනය කොතරම් අග්‍රගන්‍යද කියලා කිනවා නම් කුලි මිනිමරුවෝ හොරු වැඩි හරිය බිහිකීරීමේ ගෞරවය සීයලා වැඩ කරපු තැනට තමයි දැන් අයිති.
   සීයා බබබානේ... වැරදුනා බබා සියා

   Delete
  4. මචන් විචා,
   එනපොට හොඳ නෑ, කොල්ලො ටික ගේමමයි ඉල්ලන්නෙ.
   මුන්ගෙ නම් ගම් දන්නවනම් අප් දනී උන්ගෙ ඇඩ්‍රසුත් නැති කොරන හැටි නේද.
   අවුරුදු 20කින් විතර ඒ වගේ ආතල් එකක් ගන්න බැරි උනානෙ නෙද මචං.

   Delete
  5. පොලිසියේ විතරක් නෙමේ හමුදාවෙත් ඔය වගේ කාලකන්නි,පක්කිලියෝ ඉන්නේ විචාරක මහත්තයෝ.අමතකද රතු පස්වල සිද්දිය.?

   Delete
  6. පොලිසියේ තවමත් නාමිකව හෝ රැදී සිටින මා මේ සිදුවීම් පිළිබඳව කනගාටුවටත් ලැජ්ජාවටත් පත් වෙනවා.නමුත් මෙතන සැබෑ වැරදිකරුවා වන්නේ ජඩ දේශපාලකයන් සහ ඔවුන්ගේ සහචරයන් බව කියන්න ඕන.පොලිසිය තුල ඉතා අවංක සහ හර්ද සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කරන නිලදාරීන් සිටියත් ඔවුනට තමන්ගේ රාජකාරිය නියමිත පරිදි ඉටු කරන්නට නොහැකිවී ඇත්තේ දේශපාලන අත පෙවීම් බහුල නිසයි.ස්වාදීන පොලිස් කොමිෂමක් පත් කළහොත් මීට වඩා පොලිසියේ තත්වය යහපත් වෙනු ඇත.විචාරක මහතාගේ කොමෙන්ටුව ගැන පුදුම නොවන්න,බොහෝ හමුදා නිලදාරීන් තුල පොලිසිය සම්බන්දව සඟවාගත් කෝපයක් පවතිනවා.එයට හේතුව සිවිල් පාලනය ඇති ප්‍රදේශ වලදී හමුදාවේ ඉහල නිලයන්ට ඇති බලයට වඩා පොලිසියේ සැරයන් වරයෙකුටත් රාජකාරිමය බලයක් තිබීම නිසයි.ධම්මික පෙරේරා වෙනුවෙන් පක්කලි කම් කරමින් මිනී මැරූ හමුදාව වෙනුවෙන් විචාරක මහතාද ලැජ්ජා වියයුතුය.

   Delete
  7. හපෝයි... මේ ඇම්දන් අය්යලා තික විතාලක තීයා මලාගෙනම කනවා නේද යකෝ කියා සිතෙන්නෙමු.

   Delete
  8. තීයේ ගාළු පාර දිගේ ගියානම් පෙරේදා ගෙර යන්න වෙන්නේ රෑ 12.00ට .ඹය පක්කිලා ටික උන්ට නෙළපු හින්දා තමයි අපි රෑ අටටවත් ගෙදර ගියේ.මාතලන් මතුකරන්නේ එකක්. තමුත් දුක තීයා හත්පොළේ ගා ගන්න එක.අද අදිවයින2014-04-24 කතුවැකිය බලන්න.තීයා පම්පෝරි ගහන හමුදාවද

   අර කවියක තියෙකවා තීයා දන්නවත් ඇති
   ලී ඇදය හැරියත් හුයලා අඟුරු
   වෑයේ කුදය බැලුවම ඊටත් නැඹුරු කියලා
   චැනල් 4 වලට ෆිල්ම් හදන්න වීඩියෝ ක්ලිප් දීලා තියෙන්නෙත් තියලාගේ අයම තමයි. නැතිුව අපි ගියාද ඔවයේ.
   තියා බාගයක් දා ගෙන නිදාගත්ත නම් හොඳයි නේද විචාරය නවත්තලා

   Delete
  9. ෂීයා පොලෝ කාලාද ඉටියේ. නැත්නම් "අද" පත්තරේ සීයාාාා වගේ පිරිටෝනියෝ රැට් කිලර් ටෝනියෝ පෙත්තක් වත ගිළුනාද? අයි අයියෝා්ා්ා්ා් ෂියාාාාාා!!!!!!
   රතුපස්වල ගහද්දි මම හිතන්නේ කො වැලිවෙිරියෙන්ද කියලා අහඅහඅහ වෙන්නැති නෙළුවේ.
   අයියෝා්ා්ා්ා් ෂියාාාාාා!!!!!!

   Delete
  10. @ 12.12 Am ඇනෝ......පොලීසියේ කොන්ද කඩපු මේ ආණ්ඩුවත් හිටපු ආණ්ඩුත් නිසා අද බලු කතා අහන්න වෙලා තියෙන්නේ මාසේ පඩියට කඹුරන රාළාහාමිලාටයි සමහරක් අවංක නිලධාරින්ටයි....හමුදා සෙබලාත් ඒ තත්වයේම තමයි. එක්කෝ අණදෙන එකාට ගස්සලා ඌත් තියාගන්න ඕන. නැත්නම් රස්සාව දමලා ගහලා යන්න ඕන. අපිද කන්න දෙන්නේ උන්ගේ අහිංසක දරු පැටවුන්ට?

   Delete
  11. විතාලක තීයාත පඩත්තල අය්යලා එක එක එවා කීවාත තීයා ඒවා ගනන් ගන්නේ නැති වෙමි. තියා ආතල් බුවා කියා තීයාගේ නෝනා මත කීවෙමු.

   Delete
  12. උඹලා ඔක්කොම හොඳ මිනිහෙක් අල්ලං හම ගහපල්ලා. කොන්ද තියෙනවානම් හරි එකාට ගහපියව්..

   Delete
  13. @AnonymousApril 24, 2014 at 7:32 PM

   මචං මෙතන උඹ හොඳ මිනිහෙක් කියලා කියන්නෙ, සයිබර් සැණකෙළිවලදී උඹලා එක්ක සෙට් වෙන එකට ඩ්‍රින්ක් එක දාන සයිබර් අවකාශයේ ඇඳීනීමට එහා ගිය පෞද්ගලික හිතවත්කමක් තියන භෞතිකව ඇසුරු කරන උඹේ බොක්කකට. නමුත් මෙතන ඇනෝ හරි නමෙන් හරි ඇවිත් ප්‍රශ්න කරන හෝ කින්ඩිය දාන උන් ප්‍රශ්න කරන්නේ, තමන් විශ්‍රාමික උසස් හමුදා නිලධාරියෙක්ය කියමින් විචාරක නමින් පෙනී සිටින සයිබර් චරිතය විසින් උඩ දාලා තියන කමෙන්ට් එකේ අන්තර්ගතය. ඒ නිසා උඹේ පුද්ගලික මිතුරාගේ ප්‍රකාශය ප්‍රශ්න කිරීම සයිබර් අවකාශයට අදාලව හිතපන්.

   Delete
  14. රතුපස්වල සිද්ධිය ගැන මවිසින් ලියන ලද ලිපිය මෙතනින් බලන්න

   Delete
 6. කියන්න ඕන ලොකු කතාවක් අර කාටුන් රූපයෙ තියෙනවාය ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. කාතුන් පොතෝ එක අවන්ත ආතිගල මාමා ගේ වෙමි.

   Delete
 7. බලාගෙන පොඩි එකෝ..... ස්කූල් වෑන්එක හරියට බලල නගිනව හොඳයි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපි ඉත්කූල් වෑන් එක යන්නේ නැති වෙමි. පොලෝතියේ ජීප් එක, අපේ පවුලේ වාහානය වෙමි.

   Delete
 8. හෙහ්.... හෙහ්......හේ..... වෙනද ලියපු විදියට ලිව්ව නම් ලියන්න තිබුනාය හොදවයින්......
  පොඩි එකා එසේ ලියන්න බැරිය.....
  එල.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ ටාට්ටාත් වැදියෙන් කතා කලන්නේ මාමා ලියනවා වාගේ ඒවා වෙමි.

   Delete
  2. එහෙමද පුතී ....... මං වගේ පියෙක් නුබට සිටීම මට මහත් ආඩම්බරයට කරුණක් පැතියෝ .........
   පුතා ලොකු වෙන්න ඉත්තෙල්ල කෙන්ජි මාමි ආවොත් වඩාගෙන උම්ම එකක් දෙන්නම්.....
   පුතුට සුභ අනාගතයක්......!

   Delete
  3. මාමී කෑලී තිකකුත් අලගෙන එනවා කියා ආතාවෙන් බලා ගෙන උන් කොල්ලෝ, මාමාගේ අම්මාත, අම්මාත වඳින ගාතාව කියා ආදරයෙන් වැන්දා කියා ගොදාත් අයියලා අපේ ආයියාත කීයා සිටියෙමි..... :)

   Delete
  4. හෙක්...හෙක්...හේ.... :) :)

   Delete
  5. උබත් බලන් හිටියද පුතේ උක්කු බොන්න

   Delete
  6. කව්ද මාමේ අම්මි කුක්කු බොන්න ආත නැත්තේ. ගුදු ගුදු ගාලා....

   Delete
  7. අපේ තාත්ති කූවා මැදදි නලක ඇඩ් යන නිතා.මිත පත්තේ “පබාලන්තයයි“ “අගයා“යි කාතුන් බලන්න අපා.
   ආතලන් බබීගේ ලීම් බලන්න කීලා.

   කෙන්දි මාමිගේ දපන් ලෑලි කෑලි කෑලි හොන්ඩලයක් පලදින්න,මඉන්ද මාමි එයාගේ පිගානේ ඔකුම මාලු කෑල්ල මාතලන් බබීට අවුලුදු තෑග්ගට එවලා කීලා ඊතියාවයි කිය කියා අඩුවා.

   Delete
  8. කෙන්දි තීයාගේ දපන් කෑලී වලත අඩා මහින්ද මාමිගේ මාළු කෑල්ල ඉතාමත් ලතවත් බව කියා තිතිමු. මාතලන් බබා මාළු කෑලීවලත ඉත මනාප වන්නෙමු.

   Delete
 9. හා හා කලබොල වෙන්න එපා. පුතාගේ තාත්තටත් පපුව කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න තිබුනා ඒකට හයියක් තිබුන නං..

  මොනව උනත් මම නං කියන්නේ මේ වගේ විශාල ජනකායක් හසුරුවද්දී, ඔවැනි දේ වීම ඉතාම සාමාන්‍යයි කියලයි. ප්‍රාෙයා්ගිකව කොචිචර කතා කරත් වැඩේ අමාරුයි...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ටාට්ටා නම් කීවේ එකෙක්ත හරි නෙලා ගත්ත එක ලොතු දෙයක් කියලා වෙමි. පොලිතික්කන්ගෙන් නෝන්දි වෙනවා මදිවාත, සාමාන්න ජනතාවගෙනුත් නෝන්දි උනොත් කලිතමත් ගලවන්න වෙයි කියා ටාට්ටා කියා සිටියෙමි.

   මාමා කතා කොලන්නේ කොයි පපුව ගැනද කියා ටාට්ටා අසා සිටියෙමු.

   Delete
  2. //මොනව උනත් මම නං කියන්නේ මේ වගේ විශාල ජනකායක් හසුරුවද්දී, ඔවැනි දේ වීම ඉතාම සාමාන්‍යයි කියලයි. ප්‍රාෙයා්ගිකව කොචිචර කතා කරත් වැඩේ අමාරුයි// ඔව් කරන්න ගියාම තමයි අමාරුව තේරෙන්නේ

   Delete
  3. දේශකයා මහකලු සිංහලයා @ කතාව ඇත්ත.අපට කී බෝඩ් එකේ කොමෙන්ට් කරන්න ලේසියි.ඒත් මෙහෙම පිරිසක් පාලනය කරන එක ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. කැරළි මර්ධනේ කට්ටිය එනකොට දහස් ගනන් දුම් රිය මගීන් ඒ අය දෙස බැලුවෙ ගැලවුම්කාරයො විදියට.බස් වල යන්න ගියානම් ඒවගෙත් පෝලිම්නෙ.ඒක ප්‍රායෝගික නැහැනෙ.
   කොහොමද මේ අය ඉවත්කරන්නෙ. අනේ යන්නකෝ කීවට යනවද

   Delete
  4. ඉතින් යකෝ ඒකත මේ බලාගෙන ඉන්න මගියෙක්ගේ ඔලුව පැලුවාම හලියනවාද...?

   Delete
 10. කතා කරගන්නවත් බැරි පොඩි එකෙක් නේ ලියලා තියෙන්නේ. කුක්කු ඕනද බබා.
  අර කාටුන් රූපේ නම් නියමයි

  ReplyDelete
  Replies
  1. තුත්තු පැකත් උද්දමනේ නිතා ගන්න බැලි නිතා එවා බොන්නේ ටාට්ටාට ජලාවක් හම්බ උන දවත් වලත් විතලක් වන්නෙමු. එතකන් අපි ඉතා දේසප්ප්‍රේමෙන් හුලන් බොන්නෝ වෙමි.

   Delete
 11. මම හිතුවේ මුට්ටි බින්දේ රජා කියලයි. :D:D

  ReplyDelete
  Replies
  1. තීයා කීවේ ටාට්ටලාගේ වැද නිතා ලදා නෝන්තී වෙනවා කියා කීවෙමි.

   Delete
 12. මේ ගෙවෙන්නේ යක්ෂයාගේ හෝරාවයි. අවුරුදු හැට ගනනක් අස්වැද්දූ අපේ ජහමනයා දැන් නෙලන්න පටන් අරන්. නැහැ.................... ජහමනයාට නෙලන්න පටන් අරන්. ඔහොම යනකොට............ යනකොට................ ජහමනයාට ''අඩෝ දීපිය ඩෝ තොගේ මනාපේ අපේ අරයට අපි බලන් ඉන්නවා. සී සී ටී වී ඔන් කරලා යකෝ තියන්නේ'' කියන ගානට ඉක්මනින්ම එනවා. එදාටත් අපි බ්ලොග් පෝස්ට් ලියමු.
  අපි මනාපේ දුන්නේ අහවලාට කියද්දිත් නෙලුවොත්.......... ඒත් කමක් නැහැ අපි දේශප්‍රේමීනෙ........මෙහෙව් රටක්, මෙහෙව් ජනතාවක්, මෙහෙව් පොලීසියක් තවත් මේලෝතලේ ඇද්ද? එහෙව් අසිරියක් තවත් කොහේද? මෙහෙව් රටේ , සසිරිබර මෙසිරිලක හැර.

  ReplyDelete
  Replies
  1. දහ මනයා කීවේ සාමාන්න දනතාව වෙමි. තිලි ලන්කාවේ සාමාන්න දනතාව බුද්ධිමත් වෙමු. පොලීතිය කලන්නේ ඒ කතාව ඇත්තදයි කියා තොයා බැලීම පමනක් කියා ටාට්ටා කීවෙමු. අල මාමා අපේ දනාදිපති මාමාගේ අත් දෙක තක්තිමත් කල එකෙක් කියා එහා ගෙදල අන්තල් අඬ අඬා කියා සිටියෙමි.

   Delete
 13. අද පත්ත පත පත. නියමනෙ අද ලියමන. ඔය පොලොස් මාධ්‍ය පරකාසක නම් මූණත් තහඩුව දැක්කත් වමනෙට එනව දැන් ඈක්කා.

  දැන්නම් වැඩ ඇරිලා පොදු ප්‍රවාහන සේවා වල ගෙදර යන්නත් බයයි. අවම බලය පාවිච්චි කරලා කොහෙන් පොලු පාරක් වදීද දන්නෑනෙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාමාත වමනේ යනවානම් මුත්තා පලීක්සනයක් කල ගන්නෙමිඅ. පොලු පාලක් කන්නම ආත නම් අපේ ගෙදල අක්කා නැති වෙලාවත එන්නෙමු.

   Delete
 14. අම්මප දැන් කාලේ හැදෙන පොඩි එවුන්

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇයි මාමේ ඒ කාළේ පොදි උන් උපදින කොතම ළොකු වෙලා ඉපතුනා කීයා සිතන්නෙහිද..?

   Delete
 15. අවුරුදු උස්සව සරුවට යනවනෙ. එහෙන් සෙල්ලං පිස්තෝලවලින් මොනරුන්ට ගල්කැට විදිනවා... බිත්තර වලින් ගහගන්නවා... මෙහෙන් කෝච්චි පාරේ කනාමුට්ටි සෙල්ලම...බින්තැන්නේ ගම හරහා දිවීම (සාදුගොල්ලන්ට විතරයි ) ..හෙට අනිද්දාට තියෙනවාලු කැසිනෝ පුරේ අවුරුදු උස්සවයක්..තාම දන්නෑ තියෙන සෙල්ලං මොනවද කියලා...කොට්ට පොර විතරයි අඩු!

  ReplyDelete
  Replies
  1. අද හැන්දෑවත පාල්ලීමේන්තුවේ පෝකල්, බ්ලැක් දැක්, බින්ගෝ තෙල්ලම් කලනවා කියා ටාට්ටා කියා සිටියෙමි.

   Delete
 16. ඕ යේස් .. නියමයි පොඩි එකා..පොලිස් මාමලාට ලොකු පොඩි කියා නැත, රතිංඥා කරලක් හරි හංගපු තැන් පෙන්නන්න එක්කං යයි.යනවා එහෙම නෙමෙයි..ඉස්කෝලෙ වැඩ තියනවා කියන්ඩ !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. තෙල්ලන් පිත්තෝල කදු නයිප් ඔක්කෝම නගලාදිපති මාමාගෙන බේලාගන්න අම්මිගේ අල්මාලියේ හන්ගලා තියෙන්නෙමු.

   Delete
 17. අපේ එකා ඒ කාලෙ කිව්වෙ තේල් කියලයි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒ මොකක්ත තීයේ ඒ....?

   Delete
  2. ඒ තීය ගේ කමෙන්ට් එක මටත් මොංගල් පුතු .......

   Delete
 18. චූටි පුතා මොනාද මේ ලිය ලිය ඉන්නේ ඉස්කෝලේ යන්න පරක්කු වෙනවා ගිහින් මුණකට හොදගන ලැස්තිවෙන්න. තාත්තගේ ට්‍රැෆක් බයිසිකලේම යන්න පුළුවන්

  ReplyDelete
  Replies
  1. හෙලම්ත් නැති නිතා අපි යන්නේ ජීප් එකේ වෙමි. අපේ ටාට්ටා ඒ තලම් නීතීයට බය වෙමි.

   Delete
 19. උඹලාගේ තාත්තා ඔය සෙල්ලම් දාන්නේ තව ටික කාලයක්ය,දැන් මේ රටේ මිනිස්සු මර නින්දේය.උන් හැබැයි කොයි මොහොතේ හෝ නැගිටින එක සුවර් ෂොට්ය.එදාට උඹලා ගේ තාත්තාලාට බඩු බනිස්ය.උඹලාගේ තාත්තා වගේම අරලිය මන්දිරේ ඉන්න මාමි හිතන් ඉන්නේත් මේ රට මැදමුලනේ නින්ද ගමක් කියාය.එයටත් වැරදිලාය.කොහොම වුනත් උඹට කියන්න තියෙන්නේ මල්ලියේ තාත්තාට කියපන් කර ගන්න දෙයක් දැන්ම කර ගන්න කියලා.ඒ තරම් කාලය හොද නැතිය.අනික කොකාට වාරයක් තියේනම් තිත්තයාටත් වාරයක් තියෙය කියා මතක තියා ගනින්ය.

  ReplyDelete
  Replies
  1. හිතහන් අපේ ටාට්ටාට කියා තුදු වෑන් එක ඔය පැත්තේ එවන එක එවනාවමය කියා පොරොන්දු වෙන්නෙමු.

   Delete
  2. උඹේ ටුදූ වෑන් එක තියාගෙන මට තුදු කාර් එකක් එවන්න කියලා උඹේ ටාට්ටාට කියහන් මයේ තුදු පුතේ.

   Delete
 20. අද පුතාව මොට්ටසෝරි එක්ක යන්ට සුදු වෑන් එකක් එවනවා කියලා අර ටීවී එකේ ඉන්න ජාතික ඇඳුම ඇඳගත්ත මමා කීවෙමු.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒ උනාත අපි යන්නේ නිල් පාත දීප් එකේ විතලයි කියා ඉතා ආදම්බලයෙන් කියා සිටින්නාහූය. ඒකත දීතල් ගහන්නේ තීයලාගේ තල්ලි වලින් කියා ටාට්ටා මට කීවෙමු.

   Delete
 21. ඔයි වගේ ඒවා අපේ ටාට්ටාට පෙන්නාදී මම "ආං ටාට්ටේ ටාට්ටලගේ ආන්දුව කතිලේ ගහපු උන්ට උඩ පැන පැන තලකනවා" කියා කියන්නෝය . . . !

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒ උනාත අපේ ටාට්ටාගේ ටැපල් තන්දේ දෙන්නේ බුලත් කොලේටම විතලයි වෙමි.

   Delete
 22. ටිකිරිApril 24, 2014 at 12:03 AM

  ඔහොම යං පුතා. ඔහොම යං.

  ReplyDelete
  Replies
  1. කොහොමත මාමේ ඔහොම කිව්වේ කියා විමසා සිටිමු.

   Delete
 23. තත්තෙ පැලිච්ච අංකලුයි එයාගෙ පව්ලෙ කත්තියයි හෙත අනිද්දාට ආඩම්බරකාර ටාට්ටා එක්ක පිංතූරයක් ගන්නවාය. එතකොට ඔක්කොම හලියනවාය..

  ReplyDelete
  Replies
  1. එදාත අපේ ටාට්ටාටත් අඳ ගායිද මාමේ....?

   Delete
  2. අඩ ගහලා උඩ දායි.

   Delete
 24. හි.. හි.. පොඩි ළමයින්ටත් හිතෙන දේවල්...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇයි නැන්තේ ලැද්දා හිතුනා කියා සිතුවෙමු...

   Delete
 25. මිනිහට තව ටික දවසකින් ඔය මුකුත් මතක නෑ.
  හැබැයි පොලිසිය සෑහෙන්න මහන්සියක් ගත්ත අර මනුස්සයව ඉක්මනට හොස්පිටල් එකට දක්කන්න. ඔහොම උනන්දුවකින් මනුස්සයෙක් ඉස්පිරිතාලේ යවනවා දැක්කමයි. කතා කරන්නවත් දුන්නේ නෑ. ඉක්මනට අරගෙන ගියා.
  .
  අර අපි ගැහුවද කියල අපි කොල්ලෙකුත් ඇදගෙන යනවා දැක්ක.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අනිත් කොල්ලත නම් මාමේ බුලියානී, ඩෙවල් ඩාල්, එහෙම දෙන්න ඇති පොලීතියේදී කියා සිතන්නෙමු.

   Delete
 26. ඔය සිද්ධිය වුන වෙලාවෙ මමත් ඔතන හිටිය.ඒ කියන්නෙ කොටුවෙ.මේ උද්ඝෝෂකයො දුම් රිය මාර්ගය බ්ලොක් කරල යි හිටියෙ. කෝච්චිවල ඉන්න අයට ගෙවල් වලට යාගන්න බෑ. ක්ලියර් කෙරුවට පස්සෙ කෝච්චිවල ඉන්න අය උද්ගෝෂකයන්ට හූ කිය කිය ගියෙ.
  කොයි වෙලාවක හරි මේ පිරිස ඉවත් කරන්නම වෙනව.උද්ඝෝෂකයන්ගෙ ඉල්ලීම් තිබෙන බව ඇත්ත.ඒත් පාර බ්ලොක් කරන්න බැහැනෙ.
  එහෙම බ්ලොක් කරන අය ඉවත් කිරීම කොයි රටේ වුනත් කොයි ආන්ඩුවෙන් වුනත් කරන දෙයක්.මොකද දුම් රිය මගීන් එකතුවෙලා මේ අය එතනින් ඉවත් කරන්න කියලයැ.
  අනික මේ අය ආන්ඩු පාක්ෂිකයන්ලු.රැකියාවට සුදුසුකම චන්ද වැඩ කරපු එක තමයි.මේ අය නොතකා හැරීමක් කෙරෙන එකක් නැහැ.මොකද ඊලඟ චන්ද වලටත් ඕනනෙ.

  ඔය කියන දවසෙ උද්ඝෝෂකයො හොයා ගන්නත් බෑ දුම් රිය මගීන් හොයා ගන්නත් බෑ. මගීන් කොටුවෙ හිරවෙලා.ඕනම රටක ඕනම රජයක වගකීමනෙ සිවිල් නීතිය ආරක්ෂා කිරීම.
  මගීන් සහ උද්ගෝෂකයන් අතර ගැටුමකට පෙර පොලීසිය ආපු එක හොඳයි.
  ප්‍රශ්නෙ තිබෙන්නෙ උද්ඝෝෂකයො පොලීසියට ගල් ගහල ප්‍රචන්ඩ වුනා නම්. එහෙම වුනා නම් දුම් රිය මගීනුත් පොලීසියෙන් ගුටිකනව.මිනිස් පලිහක් ලෙස දුම් රිය මගීන් ට ඉන්න වෙනව.ඒ තරම් පොදි ගැහිල හිටියෙ.වාසනාවකට මේක කළේ ආන්ඩුවෙ අය.විපක්ෂෙ සමබන්ධයක් තිබුනනම් පොලීසියට ගහල පොලීසිය වෙඩිත් තියන්න ඉඩ තිබුන.මොකද ලංකාව වගෙ රටවල පොලීසිය ගෝත්‍රික හැසිරීමක් දක්වනව තමනෙග් කෙනෙකුට ගල් පාරක්වත් වැදුනොත්

  මම කියන්නෙ උද්ඝෝෂකයන්ටත් විනයක් තියෙන්න ඕන.ඒ අයගෙ ප්‍රශ්න වලට වැඩ ඇරිල ගෙවල්වලට යන මිනිස්සු පලි නෑනෙ.
  මෙතන පොලීසියට බැනල වැඩක් නෑ. ඒ අය ආවෙ රාජකාරියට. ගහන එක තමයි රාජකාරිය.කොහොමවත් අපට මරදානටවත් යන්න දුන්නෙ නෑ. පෙට්ටි වලට නැගල දම්වැල් හිටන් ඇද්ද

  කිසිම සුදුසුකමක් බලන්නෙ නැතිව ඔහේ රින්ගවන එකයි වරද.මම නම් කියන්නෙ පහලම එකා වුනත් බඳව ගන්න ඕන තරඟ විභාගෙකින්.උද්ඝෝෂනය වෙලාවෙ මොනවද මේ අය කිව්වෙ .අපි අරහෙම කළා මෙහෙම කලා කියල.ඒත් අපිව ස්ථිර කරන්නෙ නෑ කියල.

  මේ අයව ස්ථිර කරාවි.මොකද ලංකාවෙ තව ඉස්සරහට චන්ද එනවනෙ

  හැම එකටම පොලීසියටයි හමුදාවටයි ආන්ඩුවටයි සිංහල බෞද්ධයන්ටයි බනිනවට වැඩිය ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නෙ වෙන වෙනම අරන් බලන එකයි හොද.

  ReplyDelete
  Replies
  1. //මම කියන්නෙ උද්ඝෝෂකයන්ටත් විනයක් තියෙන්න ඕන.//
   සාමන්‍ය මිනිස්සුන්ට කොහේද විනයක් තියෙන්නේ.විනයක් තියෙන්නම ඕනේ පොලිසිය පිස්සු බල්ලෝ වගේ හැසිරෙනකොට.

   //පොලීසියට බැනල වැඩක් නෑ. ඒ අය ආවෙ රාජකාරියට. ගහන එක තමයි රාජකාරිය//
   යකාගේ කතාවක් තමයි මේකත්,උඹ වගේ උන් වෙන්න ඇති මහින්ද මාමටත් උපදෙස් දෙනවා ඇත්තේ එකේ සැකයක් නැහැ.

   Delete
  2. මම එතන හිටපු එකා බන්.උද්ඝෝෂකයො අපට යන්න දුන්නෙ නෑ.හරි මොකද උඹ කරන්න කියන්නෙ.අපිට උන්ව ස්ථිර කරන්න කියලද?අපි වැඩ කරල ගෙවල් වලට යන මිනිස්සු.අපට කාගෙවත් මිනිස් පලිහවල් වෙන්න බෑ.පොලීසියෙ වගකීම පාර ක්ලියර් කරල මගීන් නිදහස් කරන එක.වාසනාවකට උද්ඝෝෂකයො පොලීසියට ප්‍රතිප්‍රහාර දුන්නෙ නෑ.එහෙම වුනානම් කටුනායක වගෙ සිද්දියක් වෙන්නෙ. හොදටම ගුටි කන්නෙ අපි.ඇයි අපි අනුන්ගෙ ප්‍රශ්නෙකට ගුටි කන්නෙ

   Delete
  3. ජනතාවට හිරිහැර වෙන අන්දමින් හැසිරෙන ජනතාව විසුරුවා හැරීම නීතියෙන්ම පොලිසියට ලැබිල තිබෙන දෙයක්......
   දැන් හැම උද්ගෝෂණය කදිම ඒ අය ඉන්නෙ හලාවත/කටුනායක/රතුපස්වල.......... වුනා වගේ ආවේගයෙන්......
   මෙතැන ඇමතිය අර සේවකයන්ට හරි වචනයක් නොදීපු නිසයි ඔය දේ වුනේ...
   ඒ සේවක වේසිගෙ පුතාලත් දැනගන්න ඕන තමන්ගෙ පංතියෙම ජනතාවට නොරිදා ඉල්ලීම් ඉල්ලන ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න....
   අර ආමි හුත්තල වගේ ඔලු කටු කුඩු නොකර .... බැටන් පොල්ලෙන් පොඩ්ඩක් අත ගාපු එක ගැන සන්තෝෂ වෙන්න ඕන හසන්ත ළමයො ....
   හෙට තුවාල කාරය කියනව ඌව රේල් පාරේ ලිස්සල වැටිල ඔලුව පැලුනා කියල..

   Delete
  4. මම කතා කලේ වෙන එකත්. අයි අයියෝ මේ යකා නාන කතාව තම්පූල්න ඇත්ත නේ. අනික මෙයාගේ තාමාන්න දැණීම අන්තීමයි නේ. මේ පාල කාලා තියෙන්නේ උද්ගෝතයෙක්ද ගෝතයෝ.

   Delete
 27. හැම එකකටම පොලීසියටයි හමුදාවටයි ආණ්ඩුවටයි බනින්න එපා යාලුවනේ.
  පොඩ්ඩක් හිතන්න මෙහෙම බ්ලොක් කරන එක හරිද කියල.
  මේකට පොලීසියට බනින අය කියන්න කොහොමද මේ වගෙ පිරිසක් පාලනය කරන්නෙ කියල.
  දුම් රිය මාර්ග ක්ලියර් කරන්න එපාද? රෑ එළිවෙනකම්ම මගීන් ඉන්න ඕනද? මගීන් ප්‍රවේශ පත්‍ර අරන් ඉන්නෙ ඒ අයට වෙන වෙන ප්‍රශ්න වැඩක් නෑ.අනික රජයේ පෞද්ගලික අංශවල පැය අටක් වැඩ කරල එන්නෙ .ඒ අයට ඉක්මනට ගෙවල් වලට යන්න ඕන.
  උද්ගෝෂකයන්ගෙ ප්‍රශ්න රජයත් එක්ක බලා ගන්න.
  අනික යූ ඇන් පී කාලෙ කරපු පොලිස් පහරදීම් මීට වඩා නින්දිතයි.ඒ කාලෙ පොලීසිය ගැහුවෙ කිසිම ප්‍රකෝපකිරීමකින් නොවෙයි.උඩුගම්පොල කියන නිළධාරිය කරපු වැඩ අමතකද
  චන්ද්‍රිකාගෙ කාලෙත් දරුණු පොලිස් පහරදීම් සිදුවුනා.
  ජේ ආර්ගෙ සිරිමලගෙ කාලෙ පොලීසිය හැසිරුන විදිය මම නම් දන්නෙ නෑ.අහල තියෙනව.කවියක් ලිව්ව කියල ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙකුට රෙනකල් ගැහුවලු සිරිමගෙ කාලෙ. සිරිමලගෙ ජේ ආර් ලගෙ චන්ද්‍රිකාලගෙ කාලවලට වඩා නම් අද නිදහසක් තිබෙනව.
  චන්ද්‍රිකාගෙයි ප්‍රෙමදාසගෙයි යුග මට නම් හොඳටම මතකයි.සොත්ති උපාලිල කෘත්‍යාධිකාරී මන්ඩලෙත් හිටියෙ.එදාට වඩා අද හොඳයි.පාට කන්නාඩි වලින් බලන්නෙ නැතිනම්.
  අද මෙහෙම දෙයක් වෙන්නෙ බැරිම තැන.පොලීසිය ඉවසල ඉවසල බැරිම තැන.ජිනීවා තියෙනව ,මාධ්‍ය තියෙනව රක මේක නිසා.
  චන්ද්‍රිකත් බටහිර මානව හිමිකම් ගැන ටිකක් සංවේදියි.සුද්දන්ට මූන දෙන්නවත් බැරි නිසා වෙන්න ඇති. ප්‍රේමදාසගෙ කාලෙ තිබුනෙ පාතාල ආන්ඩුවක්.පාතාල ලෝකෙන් රට පාලනය කළේ.ඒක හැමෝම දන්නවනෙ.
  අද හදිසියෙ ඇතිවුන දෙයක් නොවෙයි මේක
  සිරිමලගෙ ජේ ආර් ලගෙ කාලෙ නම් රට හතර මහ අපායක් විදියට තියෙන්න ඇති.මට නම් ජීවන අත්දැකීම් නෑ.මට හිතන්න බෑ සිරිමල වගෙ රදල ගෑනු ජේ ආර් වගෙ කූල් ටූර් ධනපතියො මිනිසුන්ගෙ ඇට කටු කුඩු කෙරුවෙ නෑ කියල.
  මෙහෙම කියන්න සමහරු සිරිමල ජේ ආර්ල ප්‍රේමදාසල රහතන් වහන්සෙල වගෙ කතා කරන නිසා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. කොයි කාලේ මොකා කලත් සාමාන්න නිරායුද දනයාත නෙමෙයි උද්ගෝතයකුත ගහන එකත් වැලදියි යකා මාමේ.

   Delete
  2. යකා මෙතන යූ ඇන් පී, ශ්‍රී ලංකා කියලා හෝ ඒ කාලෙත් ගැහුවා කියලා ජාමේ බේරන්න හදන එක තවත් නින්දාසහිත වැඩක්. පොලීසියක් හෝ නීතිය රකින ආයතන ඉන්නේ මේ වගේ අහුවෙන අහුවෙන එකාට ගහන්න කියලා කොයි පොතේද තිබ්බේ?
   මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීම් සාධාරණද නැද්ද කියලා හොයන්නේ මෙහෙම එක එකාට ගහලා අඬු කඩල නෙමෙයි.

   Delete
 28. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 29. පොලෝසිය ඇතුලු ත්‍රිවිධ හමුදාව යනු පාලක පන්තියේ කුලී හේවායෝය. පඩිලබන මිනීමරුවෝය.අපිව ගොනාට ඇන්දීමට නීතිය හා සාමය ‍රැකීමට කියා එකක් මුලට දමා ඇත. පාලකයින් මරපියවු කී විට මරන්නත් කාපියව් කීවිට හපාකන්නත් රෙඩිවී සිටිය යුතුයුය බැරිනං ගෙදර යන එක ගුනය. කොන්ද කෙලින් තියං රාජ කාරිය කොරන කතා මෙයට දාල නැත. එහෙම උන්ට මෙහි ඉඩ නැත. උන් මේකට යන්නෙත් නැත. පුකෙං හිනා යන්නේ... එහා කොනේ උන්ට කෙලින විට පිරිත් නූල් ගැටගහපු, බෝධිපූජා තියපු උන් (මිනී මරන්න ? හෙහ්..හෙහ්..) උන්ට කෙලින කොට කෑගහන එකය. අර කවුද කියා තිබුනා වගේ වඩා ගඳ ගහන ගූ ගොඩක් කියා නැත. පොලෝසියත් එකම ගූවලේ එක බෙට්ටකි. මාතා ලියාතිබෙන විදිහ හරි අපූරුය. අර විශ්‍රාමික කුලී හේවායාට අනෝලා දා තිබෙන කින්ඩිය ඊටත් වඩා අපූරුය.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ ටාට්ටා කියන්නේ එයාලා ලයිතන් තන්දි කියලා වෙමු.

   Delete
 30. මට කවුරුවත් ගැහුවේ නෑ.. පොලිසිය කියන දේ අහලා මම එතනින් එන්න හදද්දී පඩිපෙලේ කකුල ලිස්සලා වැටුනා.. ඒකයි තුවාල වුනේ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. තමාලා මාමලා එතේ කියා තිතියෙමි.

   Delete
 31. තව ගහපන්....තව මරපන්..තව කූඩුවේ දාපන්...නැත්නම් අතුරුදහන් කරපන්.. රටම කාලා චුතවෙලා පලයන්...ඉඩිඅමින් ගියා වගේ. යකෝ ලැජ්ජයි.
  (උඹ මක්කරන්නද පොඩි එකෝ. ඒත් උඹලාගේ ආච්චිව මතක් කරපුබව තාත්තාට කියහන් )

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ ආච්චිත හැම තිත්තේම හච්චින් යන්නේ තියා මතක් කලන නිතා වෙමු. ටාට්ටානම් ඕනම වෙලාවත මතක් කලන්නේ චූදිතයාගේ අම්මා වෙමි.

   Delete
 32. අපි ආපහු පිටි පස්සට යනවද කොහෙද පොඩි එකෝ. තාත්තලට අයියලට මල්ලිලාට අම්මලාට අක්කලට නංගිලාට මහින්ද මාමගෙයි එයාගේ ආණ්ඩුවේ හෙන්චයියන්ගෙම පිහිට විතරයි වගේ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ ටාට්ටා මේම ගැව්වාම හම යන්නේ දාතියේ ටාට්ටාගේ නිතා මම ඉතා කනගාතුවත පත් වෙමු. අවම බලය කියන්නේ නැන්තේ ඔලුවක් දෙකක් පලනා එකට වෙමි.

   Delete
 33. පොලොසියට ත්‍රවිධ රත්නයේ පිහිටයි..
  අපිට පොලෝසියේ පිහිටයි..

  ජය වේවා!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාමතත් තුබ අනාගතයක් වෙමි....!

   Delete
 34. මොනා උනත් පොඩි එකා හොඳ මොන්ටිසෝරියකට ගිහිං තියනවාය

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ ගෙදලත් මොන්තිතෝලියක් වගේ කියා එහා ගෙදල ආන්තී අපේ අම්මා එක්ක කියා සිටිමි. එයා එහෙම කියන්නේ අපේ ගෙදල ඔක්කෝම බුලත් කොල කන නිසා වෙමි.

   Delete
 35. පොඩි එකා අතින් තව තවත් මෙවැනි ලියුම් ලියවේවා. උපරිමයි :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. ගොදාත් මාමිලා මේ ලියුමත කැමති කියා කියලා තිතින්නෙමු.

   Delete
 36. පොලිතිය ගැන නං කතා කලලා වැඩක් නැත්තෝය.
  පොලිතිය ගූ හතකි.

  ලිපිය මල් හතට ලියා ඇත්තෙමි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. එහා ගෙදල තූති මල්ලි පොලිත් මාමා කෙනෙකුත කියා ඇත්තේ පොලිත් මාමේක් හදන්න ගූ ලොලියක් ගෙනාවත් මදි කියලා වෙමි.

   Delete
 37. මෙයාත ගාලා තීන්නේ සෙල්ලම් පොල්ලකින් නෙවෙයිද ...පොදි මල්ලි

  ReplyDelete
  Replies
  1. තෙල්ලම් පොලු තියෙන්නේ ඔපීතියල් පොලිතීයේ නෙමේ වෙමි. ඒවා තීන්නේ ආන්ඩුවේ මැලයෝ ගාව වෙමු. එයාලාත කියන්නේ හොලා පොලිත් කියා වෙමි.

   Delete

කැඩපත් පවුර.....

මොනව හරි කුරුටු ගාලා යන්න